ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze ke zprostředkování a uskutečnění soukromého doučování.
Následující řádky popisují, z jakého důvodu, jakým způsobem, kým a v jakém rozsahu je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje nebo údaje, které mohou být vnímány jako osobní údaje.
Bez poskytnutí některých osobních údajů a jejich zpracování není možné propojit lektora a poptávajícího. Ke zpracování osobních údajů tak vede provozovatele oprávněný zájem, což je zprostředkování doučování a efektivní funkčnost projektu Doučímeto.cz.

Provozovatel se řídí při zpracování osobních údajů následující legislativou:

 • Nařízením parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,

 • zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění,

 • zákonem č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění


 • Projekt Doučímeto.cz slouží k propojení lektorů a studentů. Cílem je propojit studenty s lektory přímo. Není tedy dovoleno vkládat poptávku po doučování osobám nebo subjektům, které hledají lektory pro své obchodní aktivity. Pokud by taková poptávka byla vytvořena, je považována za obchodní sdělení a reklamu a je zpoplatněna 7000 Kč bez DPH.

  Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je provozovatel a administrátor webové stránky www.doucimeto.cz Ing. Bc. Ladislav Paclík, Ph.D., IČ: 09318992, korespondenční adresa projektu: Jarníkova 1884/1, 148 00 Praha.

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Informace uvedené v objednávkovém (poptávkovém) formuláři a informace uvedené v profilu lektora. Jedná se o jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, přibližná adresa, IP adresa, vzdělání, kvalifikace a další poskytnuté údaje.

  Důvod zpracování osobních údajů

 • zprostředkování doučování mezi poptávajícím a lektorem prostřednictvím tohoto webu a s tím spojené nezbytné úkony, které zajišťují správné fungování stránek,

 • e-mailová komunikace mezi administrátorem webu a poptávajícím při potvrzení poptávky, při převzetí nebo nepřevzetí poptávky lektorem a při hodnocení výuky,

 • e-mailová komunikace mezi administrátorem webu a lektorem při oznámení nových nebo dostupných doučování, při oznámení novinek na webu, při upozornění na nesplněné povinnosti, při vracení kreditu

 • interní statistika provozovatele
 • Nakládání s osobními údaji

  Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou viditelné pouze pro administrátora webu, který se zavazuje mlčenlivostí.

  Veškeré poskytnuté osobní údaje poptávajícím jsou viditelné pouze lektorovi, který poptávku převezme za účelem kontaktování poptávajícího.

  Údaje uvedené v poptávce (kromě telefonního čísla, e-mailu, příjmení) mohou být viditelné pro všechny registrované lektory daného předmětu.

  Údaje uvedené lektorem v jeho profilu, které slouží ke zprostředkování doučování, jsou u zobrazovaného profilu veřejně přístupné kromě telefonního čísla, e-mailu, životopisu, fakturačních údajů. Telefonní číslo a e-mail lektora je poskytnut pouze tomu poptávajícímu, od kterého si lektor poptávku převezme. Lektor si může zvolit, zda chce nebo nechce, aby se profil zobrazoval veřejně. Lektor může ovlivnit rozsah zobrazovaných údajů editací svého profilu.

  Osobní údaje nejsou přístupné třetím stranám s výjimkou poskytovatelů, kteří zajišťují bezproblémový chod tohoto webu pro zprostředkování doučování. Jedná se o následující poskytovatele:

  Google analytic,
  Platební brána ComGate,
  zprostředkovatel pro automatické odesílání e-mailů,
  zprostředkovatel pro automatické odesílání sms: smsbrana.cz

  Práva uživatelů

  Uživatel se rozumí poptávající nebo lektor tohoto webu.

  Uživatel má možnost požádat provozovatele o poskytnutí informace, v jakém rozsahu je nakládáno s jeho osobními údaji, může zažádat o opravu, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů. Provozovatel má povinnost mu vyhovět. Avšak z důvodu oprávněného zájmu si správce údajů vyhrazuje právo archivovat takové nezbytné údaje, které jsou potřebné k rozlišení zneužití objednávkového formuláře, k zajištění dodržování podmínek webu, k zamezení podvodného nebo neetického chování uživatelů, dohledání historie zprostředkování a jiné. Uživatel má právo vznést námitku týkající se zpracování osobních údajů nebo podat stížnost u příslušného dozorujícího orgánu.

  Požadavky uživatelů budou vyřízeny do 30 pracovních dnů včetně.

  Doba zpracování osobních údajů

  Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů není doba zpracování údajů nijak omezena z důvodu zajištění dodržování podmínek webu, zachování historie poptávek a k zajištění dohledání údajů v případě potřeby.

  Cílem projektu Doučímeto je zprostředkování doučování mezi studenty a lektory po celé České republice. Projekt se zaměřuje nejen na doučování školních předmětů, ale i na výuku různých aktivit provozovaných ve volném čase.
  Platební brána ComGate
  NÁŠ KONTAKT
  DOUCIMETO.CZ
  Ing. Bc. Ladislav Paclík, Ph.D.
  Jarníkova 1884/1, 148 00 Praha 4

  E-mail:
  kontakt@doucimeto.cz
  Tel.: +420 724 275 727
  Twiter
  Facebook
  Instagram