OBCHODNÍ PODMÍNKY
(Pravidla spolupráce)

1) Obecná ustanovení

a)___Cílem projektu Doučímeto.cz je zprostředkování doučování mezi poptávajícími po doučování a lektory, kteří se zaregistrují na stránkách projektu.
b)___Slovem Poptávající se rozumí kdokoli, kdo hledá doučování nebo kdo vyplnil objednávkový formulář (podal objednávku) pro získání doučování. Slovem Lektor se rozumí kdokoli, kdo chce vyučovat (doučovat) nebo vyučuje (doučuje).
c)___Zprostředkovací služby jsou zpoplatněny jednorázovou provizí od lektorů. Nic víc lektor neplatí.
d)___Provozovatel projektu Doučímeto.cz je Ing. Bc. Ladislav Paclík, Ph.D., IČ: 09318992, adresa (místo podnikání) dle obchodního rejstříku: Jarníkova 1884/1, Praha 11
e)___Lektoři nejsou zaměstnanci, ani brigádníci provozovatele projektu. Pouze využívají projekt ke své realizaci.
f)___Tím, že se lektor zaregistruje na stránkách projektu Doučímeto.cz prohlašuje, že se seznámil s Pravidly spolupráce projektu, souhlasí s nimi a bude je dodržovat.
g)___Pokud s pravidly nesouhlasíte nebo nesplňujete některé podmínky, nemůžete být lektory projektu.
Pokud s pravidly souhlasíte, vynasnažíme se Vám vyjít maximálně vstříc k oboustranné spokojenosti.

2) Zpracování osobních údajů

a)___Osobní údaje a údaje, které lze považovat za osobní, registrovaných v projektu jsou zpracovány zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění (Zákon o zpracování osobních údajů).
b)___Poskytnuté osobní údaje jsou využívány pouze ke zprostředkování doučování mezi lektorem a poptávajícím.
c)___Osobní údaje jsou zpracovány pouze elektronicky v rámci projektu Doučímeto.cz.
d)___Z poskytnutých osobních údajů je archivováno telefonní číslo, e-mail a příjmení z důvodu zamezení vytváření více profilů jedním uživatelem. Provozovatel se zavazuje, že archivované údaje nebudou poskytnuty třetí straně.
e)___K požadavku na poskytnutí, zpracování a archivaci osobních údajů vede provozovatele oprávněný zájem.
f)___Lektor registrací potvrzuje, že se předem seznámil se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou volně přístupné na stránkách projektu, a že jim porozuměl.

3) Účet a profil lektora, registrace a aktivace

a)___Lektorem může být bezúhonná osoba starší 18 let, která: i) je způsobilá k výuce, protože má ve svém oboru dostatečné znalosti, má zkušenosti s výukou případně má nadání k vyučování, nebo ii) je způsobilá k výuce, protože je schopna své znalosti a způsobilost pro výuku doložit.
b)___Aby mohl lektor prohlížet poptávky, přebírat poptávky a mohl být kontaktován poptávajícími přímo, musí se na stránkách projektu zaregistrovat a následně aktivovat svůj účet (profil). Registrace lektora je zdarma a vyžaduje funkční e-mail. Registrací se vytvoří účet lektora, jehož součástí je profil, který je třeba vyplnit a následně aktivovat. Aktivace je zdarma. K aktivaci je zapotřebí vyplnit v profilu požadované údaje. Zejména telefonní číslo, e-mail, jméno, příjmení, životopis, vzdělání.
c)___Je – li lektor pouze zaregistrován, může upravovat svůj profil a může prohlížet volné poptávky. Nemůže je však přebírat. Až aktivací profilu (vyplnění požadovaných údajů a po ověření telefonního čísla) může lektor plně využívat svůj profil, přebírat volné a přímé poptávky.
d)___Profil lze následně kdykoli skrýt a tím ho zneviditelnit pro poptávající. Lze však přebírat Volné poptávky. Přímé poptávky však nejsou možné, jelikož poptávající profil nevidí v nabídce lektorů.
e)___Profil, který nemá dostatečný kredit a má nesplacenou funkci „Zaplatím později“, nemůže přebírat poptávky.
f)___Profil, který má záporný kredit, se nezobrazuje poptávajícím a nemůže přebírat poptávky.
g)___Profil s nulovým kreditem může převzít poptávku na funkci Zaplatím později a provizi za převzetí splatit do 14 dnů.
h)___Vytvořením profilu lektora je zároveň vytvořeno osobní číslo, které slouží jako variabilní číslo pro platby.
i)___Lektor se zavazuje, že do svého profilu uvede pravdivé údaje. Údaje bude udržovat aktuální.
j)___Údaje, které lektor do profilu uvede, se zobrazují poptávajícím, jsou veřejně dostupné (u některých lze nastavit viditelnost). Kromě e-mailu, telefonního čísla a příjmení, tyto údaje veřejně dostupné nejsou a poptávající je obdrží po převzetí poptávky lektorem.
k)___Lektor si sám dle svého uvážení v profilu zvolí cenu za výuku a dojíždění. Tuto cenu může požadovat po poptávajícím, pokud byl osloven pomocí Přímé poptávky.
l)___Do profilu je zakázáno vkládat kontaktní údaje s výjimkou polí, která jsou k tomu určena. Bude-li toto zjištěno, profil bude bez upozornění zablokován do doby, než bude provedena náprava. Stane-li se tak podruhé, bude profil zrušen.
m)___Lektor může mít nejvýše jeden profil.
n)___Lektor nesmí nabízet výuku jiného lektora nebo jiného subjektu.
o)___Lektor poskytuje výuku osobně na své náklady a odpovědnost.

4) Zvýhodnění profilu lektora

Lektor má možnost zvýhodnit si za poplatek profil tak, že bude zobrazován přednostně vůči profilům nezvýhodněným. K dispozici je 5 stupňů zvýhodnění. Po aktivaci zvýhodnění je profil barevně označen a začne se zobrazovat přednostně proti profilům, které nemají zvýhodnění aktivované. Pokud existuje více zvýhodněných profilů stejného stupně, jsou řazeny náhodně. Vyšší stupeň zvýhodnění se zobrazuje přednostně proti nižšímu stupni zvýhodnění. Zvýhodnění profilu se projeví ve vyhledávání a filtrování lektorů u Přímé poptávky, ve výpisu přehledu lektorů pro daný předmět v daném městě v objednávkovém formuláři. Zvýhodnit lze každý předmět zvlášť pro dané město. Zvýhodnění lze aktivovat za kredit. Více o zvýhodňování profilu se můžete dozvědět ZDE.

5) Kredit, způsoby platby, funkce „Zaplatím později“, vrácení kreditu

a)___Aby lektor mohl převzít poptávku, musí za ni zaplatit dle Ceníku za zprostředkování doučování. Cena se odvíjí od předpokládaného počtu vyučovaných hodin. Cena za zprostředkování doučování se jednorázově odečte z kreditu lektora po převzetí doučování a jiné další poplatky se již neplatí. Není-li na profilu lektora dostatečný kredit, lze poptávku převzít funkcí „Zaplatím později“ a požadovanou částku splatit do 14 kalendářních dnů od převzetí doučování.
b)___Kredit lze dobít buď bankovním převodem z účtu na účet (trvá cca den nebo dva) nebo pomocí zabezpečené platební brány (dobití je provedeno okamžitě při platbě kartou, při zvolení platby bankovním převodem je doba připsání kreditu hodina až den - závisí na bance). Platby pro dobití kreditu bez použití platební brány musí být zaslány na účet: 2401897807/2010. Registrační číslo, které je přiděleno každému lektorovi při registraci, slouží jako variabilní symbol. Spolu s variabilním symbolem je třeba zadat do poznámky jméno a příjmení lektora. Kredit bude dobit obratem po obdržení platby.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail:
Tel: +420 228 224 267

c)___Funkci Zaplatím později lze využít pouze tehdy, pokud není kredit lektora v minusu. Funkci „Zaplatím později“ je možné využít pouze jednou pro Volnou poptávku a jednou pro Přímou poptávku, a dokud není splacena dlužná částka, není možné ji znovu využít u daného typu poptávky. Není-li dlužná částka splacena v termínu (do 14 dnů), dlužná částka se 15. den sama odečte z lektorova kreditu. Pokud se tímto kredit ocitne v minusu, profil lektora je deaktivován a jsou uplatněny sankce za nesplacení dlužné částky. Více je možné se dozvědět na Sankce a pokuty. Sankce mohou v krajním případě vyústit až v umístění dlužníka do veřejné Evidence dlužníků nebo v žalobu pro porušení obchodních podmínek.
d)___Stane – li se, že skutečný počet odučených hodiny je jiný (menší, větší), než bylo v poptávce uvedeno, bude výše provize za zprostředkování upravena dle skutečnosti. Změnu v počtu odučených hodiny má povinnost lektor nahlásit.

e)___Příklady situací
Například když bude sjednána výuka na 10 a více lekcí, lektor zaplatí provizi 200 Kč. Ale skutečný počet odučených lekcí bude pouze 4. U tohoto počtu lekcí je provize 60 Kč. Lektorovi bude vráceno 140 Kč.
Naopak pokud bude například sjednána výuka na 3-5 lekcí (provize 60 Kč), ale skutečný počet odučených lekcí bude 10 a více (provize 200 Kč), lektorovi bude doúčtováno 140 Kč. Pokud v tomto případě klesne kredit do minusu, nejsou uplatňovány žádné sankce a pokuty. Se záporným kreditem však nelze přebírat poptávky a profil lektora se nezobrazuje.
Pokud nedojde k výuce nebo je počet odučených hodin menší, bude Vám kredit vrácen zcela nebo jeho úměrná část. O Vámi vložené peníze tedy v žádném případě nepřijdete.

f)___Lektor si může kdykoli nechat vrátit kredit v plné výši, pokud má splacenou funkci „Zaplatím později“ a ostatní pohledávky vůči projektu Doučímeto.cz. Pokud se vrací kredit, který byl nabyt přes platební bránu a nebyl vůbec využit pro platbu, strhává se manipulační poplatek (2 % ze zaslané částky). Kredit je zaslán na účet, který lektor zadá při žádosti o vrácení kreditu.

6) Volná a přímá poptávka a jejich podmínky, zrušení a ukončení poptávky

a)___Volná poptávka
Volné poptávky se zobrazují v seznamu volných poptávek. Kontakt (telefon a e-mail) na poptávajícího obdrží ten lektor, který si poptávku převezme jako první. Kontakt na poptávajícího tedy získá vždy pouze jeden lektor. Seznam volných poptávek je filtrován podle měst, vyučovaných předmětů a pokročilosti předmětů, které má lektor nastaveny v profilu. Lze však nechat zobrazit všechny poptávky. O nových volných poptávkách se mohou nechat lektoři informovat e-mailem (zdarma) nebo sms (zpoplatněno).
Pokud si lektor převezme Volnou poptávku, vyjadřuje tím zároveň souhlas s podmínkami, které poptávající v poptávce uvádí a požaduje. Například pokud poptávající v poptávce požaduje výuku v určitý čas a určitý počet hodin týdně, musí to lektor akceptovat, pokud poptávku převezme. U Volné poptávky může lektor požadovat za 60 minut výuky maximálně 350 Kč a dojíždění je zdarma, pokud poptávající přímo nenabídne vyšší odměnu nebo kompenzaci za dojíždění.
Volná poptávka je v seznamu k dispozici celkem 8 dní. Pokud není převzata do čtyř dnů včetně, je následně zlevněn poplatek za zprostředkování o 50 %. Není – li poptávka převzata ani za 8 dní, je odstraněna ze seznamu.

b)___Přímá poptávka
Přímá poptávka znamená, že poptávka není umístěna do seznamu volných poptávek, ale je zaslána přímo konkrétnímu lektorovi nebo lektorům, které si poptávající vybere ze seznamu lektorů. Oslovení lektoři mají na přijetí nebo odmítnutí poptávky 24 hodin.
Poptávku (a kontakty na poptávajícího) získá ten z oslovených lektorů, který ji převezme jako první. Ostatní lektoři jsou následně informováni, že došlo k převzetí poptávky a nemusí reagovat.
U přímé poptávky si poptávající vybírá lektora, a pokud mu zašle poptávku, akceptuje informace a požadavky, které má lektor uvedené v profilu v době obdržení Přímé poptávky. Především lektorovu hodinovou (60 minut) sazbu za výuku, stejně jako musí akceptovat poplatek za dojíždění, případně fakt, že lektor nedojíždí nebo dojíždí jen do určité vzdálenosti apod. Naopak lektor by měl převzít jen takovou přímou poptávku, která mu vyhovuje a může dodržet vše požadované v poptávce.
Pokud se lektor nevyjádří ve stanoveném termínu (nepřevezme ani neodmítne poptávku), následuje sankce (viz. Sankce a pokuty). Pokud se tak stane poprvé, je lektorovi deaktivován účet a je upozorněn. Pokud se tak stane více než jednou, následují pokuty. Cílem tohoto je, aby poptávající dlouho nečekal. Pokud lektor ví, že nebude schopen reagovat na případnou přímou poptávku, může si na určitou dobu profil skrýt.

c)___Zrušení poptávky
Pokud si lektor převezme poptávku a výuka nezačne, nedaří se domluvit s poptávajícím, poptávající nereaguje, neodepisuje nebo nebere telefon nebo poptávající zásadně změnil požadavky v poptávce, je možné převzetí poptávky zrušit do 14 dnů od převzetí (lhůtu lze na požádání lektora prodloužit) a poplatek za zprostředkování bude lektorovi vrácen po sdělení této skutečnosti provozovateli a po ověření situace provozovatelem.
Je – li zjištěno, že lektor nepostupoval dle Pravidel spolupráce (například nekontaktoval poptávajícího ihned a požadovaným způsobem) nebo převzal poptávku i v případě, že mu nevyhovují podmínky v ní uvedené nebo jakkoli jinak zavinil neuskutečnění vyučování, nemusí mu být poplatek za zprostředkování vrácen v plné výši nebo vůbec.
O posouzení situace a výši vráceného poplatku za zprostředkování rozhoduje provozovatel.

d)___Ukončení poptávky
Každou převzatou poptávku, u které byla odučena alespoň jedna hodina, je možné ukončit. Ukončují se takové poptávky, u kterých skončila spolupráce s poptávajícím a další výuka již není v plánu nebo takové poptávky, u kterých bylo odučeno 10 a více hodin. Pokud jednou byla poptávka ukončena, nelze ji znovu aktivovat.
Pokud lektor požádá o ukončení poptávky a uvede nižší počet odučených hodiny, než je sjednaný počet (tzn. požádá tímto o vrácení části vloženého kreditu), bude počet odučených hodin před ukončením poptávky ověřen u poptávajícího.

7) Kontaktování poptávajícího, výuka, místo a čas výuky

a)___Dojde – li k převzetí poptávky lektorem, jsou předány lektorovi kontaktní údaje na poptávajícího a poptávající obdrží kontakt na lektora. Lektor však má povinnost poptávajícího kontaktovat jako první dle zvolených preferencí (přeje – li si poptávající kontakt telefonem, lektor zavolá, přeje – li si kontakt e-mailem, lektor napíše e-mail), co nejdříve je to možné a domluvit si s ním termín výuky.
b)___Dojde – li k převzetí poptávky ve večerních hodinách, kontaktuje lektor poptávajícího telefonicky až druhý den dopoledne (nejdříve v 8:30).
c)___Pokud poptávající nereaguje na preferovaný způsob komunikace (1 den), je možné použít i druhý kontakt.
d)___Při nedodržení postupu není provozovatel povinen vrátit poplatek za zprostředkování, pokud dojde ke zrušení poptávky z důvodu neaktivity poptávajícího (poptávající je neaktivní, protože čeká, že se mu lektor ozve co nejdříve a pokud se tak nestane, může ztratit zájem o spolupráci nebo poptá doučování jinde).
e)___Místo a čas výuky si sjednává lektor s poptávajícím. Provozovatel na toto nemá žádný vliv.

8) Odměna pro lektora

a)___Odměna pro lektora se řídí v případě Volné poptávky podle Ceny výuky a lektor nesmí požadovat od poptávajícího více, pokud vyšší odměnu poptávající sám nenabídne.
b)___V případě Přímé poptávky je odměna pro lektora taková, jakou měl lektor uvedenu v době obdržení Přímé poptávky ve svém profilu.
c)___Způsob a podrobnosti platby si sjednávají poptávající a lektor mezi sebou. Provozovatel nemá na toto žádný vliv.

9) Deaktivace profilu lektora

K deaktivaci profilu lektora může dojít v následujících případech:

a)___Změna telefonního čísla
Pokud si lektor změní telefonní číslo v profilu, je mu deaktivován profil. Lektor následně musí znovu požádat o aktivaci účtu.

b)___Nesplacení funkce Zaplatím později
Pokud se stane, že není splacena dlužná částka z funkce Zaplatím později a kredit lektora se tímto ocitne v minusu, je profil lektora deaktivován. Pro jeho opětovnou aktivaci musí lektor splatit dlužnou částku a následně požádat o aktivaci profilu prostřednictvím e-mailu () .

c)___Nereagování na Přímou poptávku
Pokud lektor nezareaguje na Přímou poptávku ve stanoveném termínu, je mu deaktivován profil. O opětovnou aktivaci musí znovu požádat prostřednictvím e-mailu (). Pokud k této situaci nedošlo poprvé, obdrží současně pokutu.

d)___Porušením Pravidel spolupráce

10) Ukončení spolupráce a zrušení profilu lektora

a)___Lektor může kdykoli svůj profil (účet) zrušit (ukončit spolupráci) a zbývající kredit si nechat zaslat na svůj účet. Profil může lektor zrušit, pokud má uhrazené veškeré pohledávky (nic nedluží).
b)___Lektorovi může být profil zrušen při porušení Pravidel spolupráce, při zjištění podvodného jednání nebo při zjištění snahy o podvodné jednání, při neetickém jednání, při nezaplacení provize za doučování, při nesplacení „Zaplatím později“, při nenahlášení vyššího počtu lekcí, po stížnostech poptávajícího na kvalitu výuky, chování apod. O závažnosti provinění a zrušení profilu rozhoduje provozovatel.
c)___Lektorovi může být profil zrušen při dlouhodobé neaktivitě. (Nepřihlásí se do profilu více jak 2 roky).
d)___V případech b) a c) je kredit vrácen na zvolený účet lektora po odečtení případné způsobené škody nebo dlužné částky (například nezaplacení provize apod.). Lektorovi je zaslán e-mail, kde je vyzván k dodání čísla účtu, kam má být zbývající kredit po splacení pohledávek zaslán. Pokud lektor neodpoví do 30 dnů, kredit propadá ve prospěch provozovatele.
e)___Při porušení Pravidel spolupráce má provozovatel právo lektorovi profil deaktivovat, zablokovat nebo zrušit.

11) Závěrečná ustanovení

a)___Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, cen a částek. Tyto změny nejsou zpětně platné a nevztahují se na již sjednané poptávky. O změnách bude provozovatel lektory informovat na webu.
b)___Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené nedostupností nebo výpadkem webu Doučímeto.cz, stejně jako odesíláním e-mailů a sms. Nenese též odpovědnost za škody, týkající se nekvalitním zabezpečení účtu lektora (například slabé heslo apod.).
c)___Lektor se zavazuje poskytnout výuku v nejvyšší možné kvalitě, zavazuje se přebírat jen takové poptávky, pro jejichž výuku má odpovídající znalosti a dbát na to, aby nebylo poškozeno dobré jméno projektu Doučímeto.cz.
d)___Lektoři nejsou zaměstnanci, ani brigádníci provozovatele, ani projektu Doučímeto.cz.
e)___Lektoři mají povinnost dodržovat právní řád České Republiky. Zdanění příjmů lektora je plně v odpovědnosti lektora.
f)___Pokud si Lektor přeje zaslat potvrzení o zaplacení za zprostředkování doučování pro účely daňového přiznání, musí mít v profilu vyplněny Fakturační údaje a musí o zaslání potvrzení požádat prostřednictvím e-mailu nejpozději 31 dnů vždy před koncem roku.
g)___V případě nejasností ve výkladu Pravidel má rozhodující slovo Provozovatel. Povinností Lektora je v případě nejasností se u Provozovatele informovat.
f)___Pokud s Pravidly spolupráce nesouhlasíte nemůžete být lektorem projektu Doučímeto.cz. Máte-li již vytvořený účet, zrušte jej.

Cílem projektu Doučímeto je zprostředkování doučování mezi studenty a lektory po celé České republice. Projekt se zaměřuje nejen na doučování školních předmětů, ale i na výuku různých aktivit provozovaných ve volném čase.
Platební brána ComGate
NÁŠ KONTAKT
DOUCIMETO.CZ
Ing. Bc. Ladislav Paclík, Ph.D.
Jarníkova 1884/1, 148 00 Praha 4

E-mail:
kontakt@doucimeto.cz
Tel.: +420 724 275 727
Twiter
Facebook
Instagram